ascultă  şi priveşte  lumea

Politica de protecție a datelor cu caracter personal

France Médias Monde se angajează, în contextul activităților sale și în conformitate cu reglementările aplicabile din Franța și Europa și, în special, cu Regulamentul european privind protecția datelor cu caracter personal, să asigure protecția, confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal a utilizatorilor, clienților, potențialilor clienți și furnizorilor săi, precum și respectarea vieții lor private.

Politica de protecție a datelor cu caracter personal se aplică la colectarea și procesarea datelor efectuate pe site-urile web ale France Médias Monde („Site-uri“), aplicațiile online pentru smartphone-uri, tablete și alte dispozitive mobile („Aplicații“) precum și utilizarea serviciilor noastre sau de conținut online.

Site-urile și Aplicațiile noastre nu sunt direcționate către minori, cu excepția cazului în care acest lucru este autorizat de către reprezentanții lor legali.

Politica privind protecția datelor cu caracter personal poate duce la modificări. Se precizează că France Médias Monde poate oricând modifica politica privind protecția datelor personale, în special pentru a se adapta legislației în vigoare. Aceste modificări sunt aduse în atenția utilizatorilor pur și simplu prin afișarea lor online. Vă recomandăm să examinați în mod frecvent versiunea curentă disponibilă.

Politica de protecție a datelor cu caracter personal stabilește principiile și modalitățile de prelucrare a datelor.

Principiile de protecție a datelor și de respectare a vieții private

1. Colectarea corectă a datelor cu caracter personal ale clienţilor, potențialilor clienți şi utilizatorilor săi

Datele sunt colectate într-un mod corect și transparent. France Médias Monde nu colectează date cu caracter personal fără a informa mai întâi persoanele vizate, inclusiv referitor la utilizarea datelor lor.

France Médias Monde colectează aceste date pentru a:

 • Furniza serviciile solicitate de utilizatorii și clienții săi,
 • Satisface nevoile de gestionare ale utilizatorilor săi, clienților și potențialilor clienți.

France Médias Monde îi informează pe utilizatori despre stocarea de module cookie și alți indicatori pe site-urile pe care le publică, scopurile lor, temeiul juridic și posibilitatea de a se opune.

Pentru a afla mai multe: Faceți clic aici Cookies

2. Utilizarea datelor cu caracter personal ale clienţilor, potențialilor clienți şi utilizatorilor săi

France Médias Monde utilizează datele persoanelor fizice în scopuri de autentificare, furnizarea de servicii subscrise și propunerea de oferte adaptate nevoilor clienților, potențialilor clienți și utilizatorilor săi. În acest scop, France Médias Monde este posibil să efectueze studii statistice pe baza acestor date.

France Médias Monde respectă cadrul juridic în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal și condițiile de securitate și confidenţialitate. France Médias Monde comunică datele cu caracter personal numai furnizorilor de servicii autorizați și se asigură că aceștia respectă condiții stricte de confidențialitate, utilizare și protecție a acestor date.

France Médias Monde nu comunică date cu caracter personal partenerilor comerciali fără a-și informa clienții, clienții potențiali și utilizatorii și fără a le oferi posibilitatea de a-și exercita dreptul de opoziție.

3. Măsurile necesare pentru asigurarea securității datelor cu caracter personal ale clienţilor, potențialilor clienți şi utilizatorilor săi

France Médias Monde asigură protecția datelor cu caracter personal încredințate, chiar de la proiectare și pe tot parcursul ciclului de viață al serviciilor, site-urilor sau aplicațiilor.

 • Implementează măsuri de securitate adaptate la gradul de sensibilitate a datelor, pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva intruziunilor rău intenționate, pierderilor, modificărilor sau dezvăluirilor către terți neautorizați.
 • Sistemul de informații, serverele și rețelele pe care le utilizează pentru procesarea și stocarea datelor personale sunt echipate cu sisteme de securitate și de protecție (criptare de date, firewall, redundanță, backup etc.).
 • Garantează securitatea informațiilor schimbate în timpul tranzacțiilor sau plăților.
 • Emite autorizații de acces la sistemul său de informații numai pentru cei care au nevoie pentru a-și exercita îndatoririle
 • Îi informează pe angajați cu privire la protecția datelor cu caracter personal care le sunt puse la dispoziție în timpul îndeplinirii îndatoririlor lor și se asigură că aceștia respectă normele în vigoare și codul de conduită al societății.
 • Impune furnizorilor săi să respecte aceleași principii de protecție.

Protecția datelor la France Médias Monde

1. Ce date se colectează şi cum?

Prin navigarea pe Site-urile noastre sau utilizarea Aplicațiilor și serviciilor noastre, France Médias Monde, furnizorii săi de servicii sau partenerii săi pot colecta date sub rezerva consimțământului dumneavoastră prealabil.

Anumite date ne sunt comunicate direct de dumneavoastră, cum ar fi numele, prenumele, adresa de e-mail, parola, numărul de telefon, reclamațiile sau opiniile pe care ni le-ați putea comunica.

Aceste informații sunt comunicate în timp ce:

 • Creați un cont pe Observateurs de France 24 (FR, EN, AR, FA, ES) și/sau Le français facile avec RFI.
 • Participați la un joc sau un concurs,
 • Ne contactați și completați un formular;
 • Scrieți un comentariu.
 • Vă abonați la unul dintre buletinele noastre informative
 • Descărcați și utilizați aplicațiile noastre mobile

Anumite date, sub rezerva consimțământului dumneavoastră prealabil, pot fi colectate automat ca urmare a acțiunilor dumneavoastră pe Site-urile și aplicații prin module cookie sau tehnologii similare, cum ar fi adresa IP, datele de conectare și de navigare, preferințele dumneavoastră și centrele de interes, locația geografică generală.

Aceste informații sunt comunicate de fiecare dată când navigați pe Site-urile și Aplicațiile noastre.

2. Care sunt scopurile datelor colectate despre dumneavoastră?

Utilizăm datele colectate pentru:

 • Furnizarea de conținut și servicii, inclusiv:
  • Să vă recunoaștem când vă întoarceți să navigați pe Site-urile noastre sau utilizați Aplicațiile noastre;
  • Să vă gestionăm conturile de utilizator și să vă informăm despre actualizările conturilor dumneavoastră și serviciile pe care le utilizați;
  • Să răspundem solicitărilor dumneavoastră exprimate pe Site-urile și Aplicațiile noastre, în special prin intermediul formularelor;
  • Să vă propunem servicii și conținut personalizat în funcție de locația dumneavoastră geografică generală (țară);
  • Să vă permitem să scrieți comentarii cu privire la conținutul Site-urilor și Aplicațiilor noastre;
  • Să personalizăm afișarea conținutului și a serviciilor
  • Să vă trimitem scrisori de informare și notificări push, alerte de știri
 • Să facem publicitate conținutului și serviciilor noastre, precum și celor ale partenerilor noștri, inclusiv:
  • Să propunem conținut adaptat intereselor dumneavoastră şi să facem publicitate direcționată;
  • Să vă trimitem comunicări și să analizăm eficiența acestora;
 • Să efectuăm studii și analize ale conținutului și serviciilor noastre pentru:
  • A-i înțelege mai bine pe utilizatorii Site-urilor și Aplicațiilor noastre;
  • Efectuarea analizelor de date și studii statistice pentru a dezvolta și a ne îmbunătăți Site-urile sau Aplicațiile;
 • Pentru a asigura securitatea datelor dumneavoastră.

  3. Care sunt destinatarii datelor colectate?

  Datele colectate pe Site-uri și Aplicații sunt destinate France Médias Monde.

  Acestea pot fi transmise sau accesibile furnizorilor de servicii ai France Médias Monde în cadrul executării serviciilor de prelucrare și analiză a datelor, serviciilor informatice.

  France Médias Monde impune furnizorilor de servicii să utilizeze datele dumneavoastră personale numai în scopul administrării serviciilor încredințate acestora, în conformitate cu reglementările aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal și de confidențialitate a acestor date.

  France Médias Monde vă informează că a încheiat acorduri cu partenerii comerciali care sunt susceptibili de a colecta date despre dumneavoastră. France Médias Monde nu poate vizualiza aceste date. Va invităm să consultați lista principalilor noștri parteneri în politica referitoare la modulele cookie: Cookies.

  4. Unde sunt stocate datele dumneavoastră personale?

  Datele dumneavoastră personale sunt stocate în cadrul Uniunii Europene, fie în bazele noastre de date fie în cele ale furnizorilor noștri de servicii.

  În unele cazuri și, în principal din motive tehnice, bazele de date pot fi stocate pe servere situate în afara Uniunii Europene.

  5. Transferul datelor în afara UE

  Parțial din cauza dimensiunii internaționale a France Médias Monde, unii dintre partenerii noștri sunt situați în afara Uniunii Europene. Datele astfel colectate pot fi transferate către țări din afara Uniunii Europene, ale căror legislații privind protecția datelor cu caracter personal diferă de cea a Uniunii Europene.

  În acest caz, France Médias Monde pune în aplicare mijloacele pentru a asigura securitatea și confidențialitatea acestor date și asigură faptul că acest transfer respectă cadrul legal: transferul către o țară care oferă un nivel suficient de protecție, semnarea clauzelor contractuale emise de Comisia Europeană sau orice alt mijloc de reglementare sau contractual pentru a garanta un nivel suficient de protecție.

  France Médias Monde impune strict partenerilor săi să utilizeze datele dumneavoastră personale numai pentru a gestiona sau furniza serviciile solicitate și solicită, de asemenea, partenerilor săi să acționeze întotdeauna în conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal și să acorde atenție în special confidențialității acestor date.

  Transferurile în afara Uniunii Europene pot fi efectuate în special în contextul următoarelor noastre activități, cum ar fi serviciile informatice pe sistemele France Médias Monde.

  6. Cum şi cât timp sunt păstrate datele dumneavoastră?

  France Médias Monde pune în aplicare toate mijloacele administrative, tehnice și fizice pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal.

  Datele cu caracter personal sunt păstrate pe toată durata necesară pentru scopurile procesării pentru care au fost colectate, cu excepția cazurilor în care păstrarea pe o durată mai mare rezultă din lege, din regulamente sau în scopul procesului.

  Exemple:

  Scop/scopuri Date Durata de păstrare
  Contacte comerciale Numele, prenumele, societatea, adresa de e-mail, mesaj 12 luni de la ultimul schimb de informații
  Raportarea unei probleme, efectuarea unui comentariu sau a unei sugestii pe Site-ul Numele, prenumele, adresa de e-mail, numele și versiunea browserului utilizat, mesaj 12 luni de la ultimul schimb de informații
  Contactarea unui jurnalist sau prezentator al France Médias Monde Numele, prenumele, adresa de e-mail, mesaj 12 luni de la ultimul schimb de informații

  7. Care sunt drepturile dumneavoastră?

  France Médias Monde se angajează să respecte exercitarea tuturor drepturilor clienților săi, a potențialilor clienți și a utilizatorilor, în ceea ce privește accesul, rectificarea, informațiile suplimentare și opoziția. Începând cu data de 25 mai 2018, persoanele vizate au, de asemenea, drepturi de limitare, de portabilitate și de ștergere (dreptul la uitare).

  France Médias Monde a desemnat un responsabil cu protecția datelor, care este un interlocutor privilegiat în protecția datelor cu caracter personal, atât în cadrul France Médias Monde, cât și în relațiile sale cu Comisia Națională de Informatică și Libertăți (CNIL), pe de o parte și, pe de altă parte, cu persoanele vizate.

  Persoanele își pot exercita drepturile prin trimiterea unei cereri însoțite de dovada identității:

  • Prin poștă la următoarea adresă: France Médias Monde – Service Juridique- Délégué à la Protection des Données – 80 rue Camille Desmoulins – 92130 Issy les Moulineaux - France
  • Sau prin mesaj e-mail la: dpd@francemm.com

  Atunci când cererea dumneavoastră pentru drept de acces, de rectificare sau de opoziție se referă la datele colectate de un partener al France Médias Monde, vă invităm să-l contactați pe acest partener, în calitatea sa de responsabil al prelucrării.

  Pentru orice informații privind protecția datelor cu caracter personal, puteți consulta site-ul Comisiei de Informatică și Libertăți: CNIL.